Wakker Albrandswaard

Wakker Albrandswaard Home 

 Besluiten gemeenteraad 

 Coalitiedocument 2010-2014 

 Actuele onderwerpen 

 Vergaderdata gemeente 

 Leusje 

 links 


Wakker Albrandswaard volgt de politiek in Albrandswaard, worden de beloften welke zijn gedaan bij de verkiezingen ook nagekomen? of wordt uw stem vergeten?! Wakker-Albrandswaard is neutraal in haar mening, wij hebben geen politieke voorkeur! en geven alleen de feiten weer. Heeft u informatie over onderwerpen waarover de bewoners van Albrandswaard geinformeerd moeten worden, laat ons dit dan weten! dat kan met de volgende link info@wakker-albrandswaard.nl

Zetelverdeling na de Gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 3 maart 2010.

EVA 7 zetels VVD 5 zetels PvdA 3 zetels
CDA 2 zetels NAP 1 zetel CU/SGP 1 zetel

Leusje is wakker!!

Enige tijd geleden hebben een aantal inwoners die ontevreden zijn over de huidige lokale politiek in Albrandswaard de hoofden bij elkaar gestoken om een oplossing te vinden voor de schaarse en vaak subjectieve berichtgeving hieromtrent. Tijdens deze sessie is veel gesproken over het wel en wee in de lokale politiek en wat er volgens hen aan schort.

Na een opsomming van zaken welke momenteel spelen en in het verleden speelden werd het duidelijk dat er een gemis is aan correcte, objectieve berichtgeving. Dit deed men besluiten tot het oprichten en onderhouden van een website waarop deze informatie wel te vinden is.

De geboorte van Wakker Albrandswaard was een feit. Het doel: Een zo objectief mogelijke opsomming van politieke onderwerpen, de vergaderingen, besluitvorming en uitvoering hiervan. Natuurlijk is het lastig een compleet overzicht te verzorgen over alle lopende zaken binnen de Albrandswaardse politiek, daarop is besloten om de aandacht en tijd te besteden aan belangrijke, in het oog springende zaken die de bevolking van Albrandswaard bezig houden.

De objectieve benadering van de onderwerpen zijn allemaal terug te vinden op de website. Als extra communicatie middel zal gebruik gemaakt worden van Flyers welke her en der verkrijgbaar zullen zijn en naar de lokale kranten gestuurd zullen worden. De noemer voor deze Flyers zal zijn Leusje. De ‘Leusje’ persoonvorm is gekozen omdat dat het neerzetten van stellingen in de vraagvorm vergemakkelijkt. Voorbeelden van leusjes op dit soort flyers zijn:

Heeft u interesse in het helpen onze mede bewoners van Albrandswaard duidelijk te maken wat er speelt en hoe de steel in de vork past? Ga dan naar de website www.wakker-albrandswaard.nl. Hier zijn ook de vergader data van de gemeenteraad te vinden evenals informatie over lopende onderwerpen, de besluiten van de gemeenteraad en het coalitiedocument van de huidige coalitie.

Met de groeten van,

Leusje

Leusje4

Leusje5 Bijgewerkt op 20 februari 2011