Wakker Albrandswaard Home 

 Besluiten gemeenteraad 

 Coalitiedocument 2010-2014 

 Actuele onderwerpen 

 Vergaderdata gemeente 

 Leusje 

 links 

De besluiten van de gemeenteraad in relatie tot het coalitiedocument:
A. STRATEGISCHE VISIE: de toekomst van Albrandswaard;

B. PARTICIPATIE: meedenken en meedoen;

C. SOCIALE SAMENHANG: maatschappelijke ontwikkelingen;

D. SCHOON, HEEL EN VEILIG: een groene gemeente;

E. RELATIE TUSSEN DORPEN EN POLDERS: de ruimtelijke band;

Invulling Landschapspark. Na het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan, is het opstellen van de beheervisie en -plan de belangrijkste volgende stap. In die beheervisie wordt uiteengezet hoe het beheer van het Landschapspark gaat plaatsvinden. De visie en het plan worden opgesteld onder verantwoordelijkheid van de provincie maar vragen om een sterk inhoudelijke betrokkenheid van de gemeente. Hiermee waarborgen we ons uitgangspunt dat lokale boeren betrokken zijn en blijven bij het beheer van het gebied, overeenkomstig de Albrandswaardse Variant. Daarnaast is de financiële borging van het beheer op de lange termijn van groot belang voor de gemeente.

Besluit van de gemaanteraad op maandag 26 april betreffende het Landschapspark:

Mbt tot het bestemmingplan Buytenland heeft onze raad voor een groot aantal geïnteresseerden een onbegrijpelijke beslissing genomen. Onze raad is akkoord gegaan dat onze boeren (en inwoners) moeten vertrekken uit het buitengebied op last van de provincie. Mensen die al generaties lang in dit gebied wonen en werken moeten vertrekken en waarom? Omdat de provincie het zo wil. En wat doet onze raad? Die gaat hiermee akkoord! Met als argumentatie dat zij dat niet gedaan zouden hebben dat dan onze Raad door de provincie buitenspel zou worden gezet. In wezen is dit een wurggreep, je doet wat er gevraagd wordt en anders wordt je gewurgd. Het had onze raad gesierd als zij deze onacceptabele vorm van gijzeling door de Provincie breeduit in de media kenbaar hadden gemaakt. Sterker nog hierover tot bij de hoogste instanties proces hadden gevoerd. In plaats daarvan kozen zij voor een weg om zich als makke lammetjes naar de slachtbank te laten voeren. Wakker Albrandswaard is niet de enige die er zo over denkt. Blijkens een aantal reacties die in de Polderkolder verschenen zijn. (met dank aan Wim Gé Warnaar voor de vele uren die hij in de informatieverstrekking gestoken hebt).

“Wie denkt dat Nederland betrouwbare Politici heeft gelooft zeker ook nog in Sinterklaas. Nu die bestaat echt niet. Wie denkt dat Nederland een DEOMOCRATISCH land is. Gelooft zeker nog in de Kerstman. Nu die bestaat ook al niet. Wie denkt dat we in Nederland inspraak hebben. Gelooft zeker in de paashaas. Nu die bestaat echt niet. Inspraak indien het wordt toegestaan is luisteren naar de bevolking, zeggen dat ze er over zullen nadenken of rekening meehouden, om vervolgens alles in het ronde archief te stoppen en gewoon doen zoals voorgenomen.Van een PvdA met Cohen en Bos als grootste draaikonten heb je ook in onze gemeente niets te verwachten. Met Eva. Juist die partij die zegt wij doen wat u vraagt. Nu die kan zich aansluiten bij Bos en Cohen.Z e zijn precies hetzelfde,Heb je echt niets aan., Een CDA dat was de wieg voor Euser. Een hoop beloven en dan vergeten wat je beloofd hebt of zeggen dat je iets niet beloofd hebt.. Een VVD. Luistert ook niet naar de bevolking, is bang voor de provincie en de landelijke politiek. Komt met ideeën die juist door de bevolking van Albrandswaard niet gewild worden. En de heren politici maar denken hoe het toch komt dat bij verkiezingen er zo'n lage opkomst is. Slaap lekker verder. Val ons niet meer lastig met loze beloftes.

…………Waarom de mensen zich afkeren van de politiek is toch wel duidelijk , die beslissing voor het Bestemmingsplan is bewust over de verkiezing heen getild. Een partij als de EVA waarvan we dachten dat zij de ommekeer zouden brengen en inspraak hoog in het vaandel (hadden), Euser is er zelf wethouder voor geworden. Hoe kan dit bestaan , ze durven zelf de grenzen van hun mogelijkheden niet te zoeken ,een "aanwijzing" krijgen hadden ze voor de RvS kunnen verdedigen en daarmee het niet voldoende draagvlak kunnen aantonen "Wij zijn de vertegenwoordigers van het volk". Zullen we nu ook de naam EVA maar veranderen in ETA ,want dit is ook politieke terreur van de bovenste plank.

Wakker Albrandswaard ziet het als positief dat EVA, VVD, PvdA, CDA en CU/SGP in ieder geval nog het respect konden opbrengen om naar de insprekers over dit belangrijke onderwerp te luisteren en daarna de moeite namen om met elkaar in debat te gaan over deze kwestie.

F. EEN SOLIDE BASIS: economie, arbeidsmarkt en gemeentefinanciën;


 Bijgewerkt op 29 augustus 2010