Wakker Albrandswaard Home 

 Besluiten gemeenteraad 

 Coalitiedocument 2010-2014 

 Actuele onderwerpen 

 Vergaderdata gemeente 

 Leusje 

 links 

Actuele onderwerpen in de gemeente

Landschapspark Buytenland:

.

Groenbeheer

.

Openbare veiligheid

Brandweer

Met betrekking tot dit onderwerp doet onze raad veel goeds. Unaniem komt men op voor het belang van onze vrijwillige brandweer die zoveel goeds doet voor onze gemeenschap. De wisselwerking tussen onze vrijwilligers en de inwoners is er ook naar. Samen helpen we elkaar in tijden van nood of ongelukkige voorvallen. Zo was schrijver dezes ooggetuige toen een paard in de sloot verzeild was geraakt en door zijn eigen stress niet bij machte was om uit de sloot te geraken. Zelfs de mankracht van de vele brandweerlieden was niet in staat die ene paardenkracht uit te helpen. Wat is er dan mooier dat diezelfde brandweerlieden weten wie hen in het dorp kan helpen met een grote bouwmachine en dat die hulp ook vervolgens geboden wordt. Dat is de kracht van onze brandweer. Ziet u die wisselwerking ook gebeuren als de brandweer een groep onbekenden is uit Rotterdam. Wij denken van niet. En zo denkt ook onze raad hierover met de VVD voorop die al in tal van media haar zienswijze heeft laten blijken. Ook Mw. Geever van de NAP vraagt zich zelfs hardop af of we wel deel uit moesten maken van die veiligheidregio als de consequenties zijn dat we onze eigen brandweer op moeten geven. Hulde voor een benadering als deze. Je niet de wetten laten voorschrijven door een dictaat van de heer Berghuis maar kiezen voor datgene wat belangrijk is voor onze dorpen en onze gemeenschap.

Het enige waar Wakker Albrandswaard benieuwd naar is: Is hoe lang onze Raad de rug recht blijft houden in deze kwestie. Tenslotte zit onze burgervader in het dagelijks bestuur van diezelfde veiligheidsregio. Met andere woorden lopen de belangen van de raad en de voorzitter van de raad (wederom) niet parallel in deze. Bijgewerkt op 29 augustus 2010